<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2020/2021.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Harmonogram zawodów

Program


Regulamin

Struktura organizacyjna


KOMITET GŁÓWNY

 • dr Dominik Rozkrut Prezes GUS, przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Grzegorz Kończak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Łazowska Centralna Biblioteka Statystyczna
 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek Urząd Statystyczny w Kielcach
 • Emilia Andrzejczak Główny Urząd Statystyczny, sekretarz

               
               

KOMITET PROGRAMOWY

 • dr hab. Jacek Białek (Uniwersytet Łódzki, Główny Urząd Statystyczny)
 • dr Artur Mikulec (Uniwersytet Łódzki, Urząd Statystyczny w Łodzi)
 • dr hab. Adrianna Mastalerz-Kodzis (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Magdalena Mojsiewicz (Uniwersytet Szczeciński, Urząd Statystyczny w Szczecinie)
 • dr hab. Andrzej Młodak (Urząd Statystyczny w Poznaniu)

BIURO KOMITETU GŁÓWNEGO

 • Marta Jankowska (Główny Urząd Statystyczny)
 • Ewa Walska (Główny Urząd Statystyczny)
 • EIzabela Oleksak(Główny Urząd Statystyczny)
 • Łukasz Nowak (Główny Urząd Statystyczny)
 • Beata Zawistowska (Główny Urząd Statystyczny)
 • Teresa Szczepaniak (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Grażyna Mikołajczak (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Tomasz Żmuda (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Paweł Bogdanowicz (Centrum Informatyki Statystycznej)

16 KOMITETÓW OKRĘGOWYCH

 • Komitet Okręgowy w Białymstoku
  • Ewa Kamińska-Gawryluk (Przewodniczący)
  • dr Dorota Wyszkowska (Z-ca przewodniczącego)
  • Joanna Mojsa (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Bydgoszczy
  • dr Wiesława Gierańczyk (Przewodniczący)
  • dr hab. Iwona Posadzińska (Z-ca przewodniczącego)
  • Małgorzata Górka (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Gdańsku
  • prof. UG dr hab.Jerzy Auksztol (Przewodniczący)
  • Teresa Plenikowska-Ślusarz (Z-ca przewodniczącego)
  • Zbigniew Pietrzak (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Kielcach
  • dr Barbara Piasecka-Janowicz (Przewodniczący)
  • Aneta Królik (Z-ca przewodniczącego)
  • Włodzimierz Chłopek (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Katowicach
  • Aurelia Hetmańska (Przewodniczący)
  • dr Dorota Rozmus (Z-ca przewodniczącego)
  • Renata Włodarska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Krakowie
  • Agnieszka Szlubowska (Przewodniczący)
  • dr Michał Kudłacz (Z-ca przewodniczącego)
  • Monika Wałaszek (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski (Przewodniczący)
  • dr Sławomir Dziaduch (Z-ca przewodniczącego)
  • Elżbieta Łoś (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Łodzi
  • dr Piotr Ryszard Cmela (Przewodniczący)
  • Katarzyna Szkopiecka (Z-ca przewodniczącego)
  • Renata Olczyk-Skóra (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Olsztynie
  • Marek Morze (Przewodniczący)
  • dr Elżbieta Lorek (Z-ca przewodniczącego)
  • Agnieszka Zapolska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Opolu
  • Janina Kuźmicka (Przewodniczący)
  • Edyta Szafranek (Z-ca przewodniczącego)
  • Maria Mołodowicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Poznaniu
  • dr hab. Tomasz Klimanek (Przewodniczący)
  • Piotr Jastrzębski (Z-ca przewodniczącego)
  • dr hab. Andrzej Młodak (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Rzeszowie
  • dr Marek Cierpiał-Wolan (Przewodniczący)
  • dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR (Z-ca przewodniczącego)
  • Angelika Koprowicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Szczecinie
  • dr hab. Iwona Markowicz (Przewodniczący)
  • Magdalena Wegner (Z-ca przewodniczącego)
  • Elżbieta Mogilnicka-Nowakowska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Warszawie
  • Agnieszka Ajdyn (Przewodniczący)
  • Tomasz Zegar (Z-ca przewodniczącego)
  • Klaudyna Kurpisz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy we Wrocławiu
  • Halina Woźniak(Przewodniczący)
  • Agnieszka Ilczuk (Z-ca przewodniczącego)
  • Marta Woźniakiewicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Zielona Góra
  • Robert Wróbel (Przewodniczący)
  • prof. dr hab. Roman Zmyślony (Z-ca przewodniczącego)
  • Iwona Goździcka (Sekretarz)

KOMISJE SZKOLNE