Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Harmonogram zawodów

Program


Regulamin

Struktura organizacyjna


KOMITET GŁÓWNY

 • dr Dominik Rozkrut Prezes GUS, przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Grzegorz Kończak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Łazowska Centralna Biblioteka Statystyczna
 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek Urząd Statystyczny w Kielcach
 • Emilia Andrzejczak Główny Urząd Statystyczny, sekretarz

               
               

KOMITET PROGRAMOWY

 • dr hab. Jacek Białek (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Artur Mikulec (Uniwersytet Łódzki, Urząd Statystyczny w Łodzi)
 • dr Adrianna Mastalerz-Kodzis (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Magdalena Mojsiewicz (Uniwersytet Szczeciński, Urząd Statystyczny w Szczecinie)
 • dr hab. Andrzej Młodak (Urząd Statystyczny w Poznaniu)

BIURO KOMITETU GŁÓWNEGO

 • Marta Jankowska (Główny Urząd Statystyczny)
 • Ewa Walska (Główny Urząd Statystyczny)
 • Eliza Łopaciuk(Główny Urząd Statystyczny)
 • Tomasz Kozłowski (Główny Urząd Statystyczny)
 • Izabella Gawarecka (Główny Urząd Statystyczny)
 • Łukasz Nowak (Główny Urząd Statystyczny)
 • Beata Zawistowska (Główny Urząd Statystyczny)
 • Teresa Szczepaniak (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Katarzyna Pindor (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Grażyna Mikołajczak (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Paweł Wojtkowski (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Małgorzata Bąba (Centrum Informatyki Statystycznej)

16 KOMITETÓW OKRĘGOWYCH

 • Komitet Okręgowy w Białymstoku
  • Ewa Kamińska-Gawryluk (Przewodniczący)
  • dr Dorota Wyszkowska (Z-ca przewodniczącego)
  • Joanna Mojsa (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Bydgoszczy
  • dr Wiesława Gierańczyk (Przewodniczący)
  • Małgorzata Górka (Z-ca przewodniczącego)
  • Patrycja Podemska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Gdańsku
  • prof. UG dr hab.Jerzy Auksztol (Przewodniczący)
  • Teresa Plenikowska-Ślusarz (Z-ca przewodniczącego)
  • Zbigniew Pietrzak (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Kielcach
  • dr Barbara Piasecka-Janowicz (Przewodniczący)
  • Aneta Królik (Z-ca przewodniczącego)
  • Włodzimierz Chłopek (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Katowicach
  • Aurelia Hetmańska (Przewodniczący)
  • dr Dorota Rozmus (Z-ca przewodniczącego)
  • Renata Włodarska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Krakowie
  • Agnieszka Szlubowska (Przewodniczący)
  • Grzegorz Ruta (Z-ca przewodniczącego)
  • Monika Wałaszek (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski (Przewodniczący)
  • dr Sławomir Dziaduch (Z-ca przewodniczącego)
  • Elżbieta Łoś (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Łodzi
  • dr Piotr Ryszard Cmela (Przewodniczący)
  • Katarzyna Szkopiecka (Z-ca przewodniczącego)
  • Monika Skorzybót (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Olsztynie
  • Marek Morze (Przewodniczący)
  • dr Elżbieta Lorek (Z-ca przewodniczącego)
  • Agnieszka Zapolska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Opolu
  • Janina Kuźmicka (Przewodniczący)
  • Monika Bartel (Z-ca przewodniczącego)
  • Maria Mołodowicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Poznań
  • Dorota Foremska (Przewodniczący)
  • Piotr Jastrzębski (Z-ca przewodniczącego)
  • dr hab. Andrzej Młodak (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Rzeszów
  • dr Marek Cierpiał-Wolan (Przewodniczący)
  • dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR (Z-ca przewodniczącego)
  • Angelika Koprowicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Szczecin
  • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Przewodniczący)
  • Magdalena Wegner (Z-ca przewodniczącego)
  • Janina Ofiarska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Warszawa
  • Agnieszka Ajdyn (Przewodniczący)
  • Tomasz Zegar (Z-ca przewodniczącego)
  • Klaudia Peszat (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy we Wrocławiu
  • dr Małgorzata Wojtkowiak- Jakacka (Przewodniczący)
  • Halina Woźniak (Z-ca przewodniczącego)
  • Marta Woźniakiewicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Zielona Góra
  • Krystyna Motyl (Przewodniczący)
  • prof. dr hab. Roman Zmyślony (Z-ca przewodniczącego)
  • Robert Wróbel (Sekretarz)

KOMISJE SZKOLNE