Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w VIII edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2023/2024.

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Harmonogram zawodów


Program


Zalecana literatura


Czasopisma, bazy


Regulamin

Struktura organizacyjna


KOMITET GŁÓWNY

 • dr Dominik Rozkrut Prezes GUS, przewodniczący
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Grzegorz Kończak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Łazowska Centralna Biblioteka Statystyczna
 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek Urząd Statystyczny w Kielcach
 • Emilia Andrzejczak Główny Urząd Statystyczny, sekretarz

               
               

KOMITET PROGRAMOWY

 • prof. US, dr hab. Iwona Markowicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Andrzej Młodak(Uniwersytet Kaliski)
 • prof. UE, dr hab. Dominik Krężołek(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr hab. Robert Pietrzykowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr Barbara Batóg (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Piotr Peternek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

BIURO KOMITETU GŁÓWNEGO

 • Marta Jankowska(Główny Urząd Statystyczny)
 • Maria-Ronikier Dolańska(Główny Urząd Statystyczny)
 • Eliza Łopaciuk(Główny Urząd Statystyczny)
 • Izabela Oleksak(Główny Urząd Statystyczny)
 • Daria Korytkowska–Piaskowska(Główny Urząd Statystyczny)
 • Teresa Szczepaniak (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Grażyna Mikołajczak (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Katarzyna Pindor-Żmuda (Centrum Informatyki Statystycznej)

16 KOMITETÓW OKRĘGOWYCH

 • Komitet Okręgowy w Białymstoku
  • Ewa Kamińska-Gawryluk (Przewodniczący)
  • prof. UwB dr hab. Dorota Wyszkowska (Z-ca przewodniczącego)
  • Joanna Mojsa (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Bydgoszczy
  • dr Wiesława Gierańczyk (Przewodniczący)
  • prof. PBŚ dr hab. Iwona Posadzińska (Z-ca przewodniczącego)
  • Paulina Hofman-Stężowska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Gdańsku
  • prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol (Przewodniczący)
  • Teresa Plenikowska-Ślusarz (Z-ca przewodniczącego)
  • Zbigniew Pietrzak (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Katowicach
  • Aurelia Hetmańska (Przewodniczący)
  • dr Dorota Rozmus (Z-ca przewodniczącego)
  • Renata Włodarska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Kielcach
  • dr Wiktor Krasa (Przewodniczący)
  • Aneta Królik (Z-ca przewodniczącego)
  • Magdalena Szczepanek (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Krakowie
  • Agnieszka Szlubowska (Przewodniczący)
  • dr Michał Kudłacz (Z-ca przewodniczącego)
  • Monika Wałaszek (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski (Przewodniczący)
  • dr Sławomir Dziaduch (Z-ca przewodniczącego)
  • Elżbieta Łoś (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Łodzi
  • dr Piotr Ryszard Cmela (Przewodniczący)
  • Katarzyna Szkopiecka (Z-ca przewodniczącego)
  • Renata Olczyk-Skóra (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Olsztynie
  • Marek Morze (Przewodniczący)
  • dr Joanna Balcerzak (Z-ca przewodniczącego)
  • Agnieszka Zapolska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Opolu
  • Renata Wasilewska (Przewodniczący)
  • prof. UO dr hab. Edyta Szafranek (Z-ca przewodniczącego)
  • Maria Mołodowicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Poznaniu
  • prof. UEP dr hab. Marcin Szymkowiak (Przewodniczący)
  • Dominika Tadeuszyk (Z-ca przewodniczącego)
  • prof. AK dr hab. Andrzej Młodak (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Rzeszowie
  • prof. UR dr heb. Marek Cierpiał-Wolan (Przewodniczący)
  • prof. UR dr hab. Alina Szewc-Rogalska (Z-ca przewodniczącego)
  • Angelika Koprowicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Szczecinie
  • prof. US dr hab. Iwona Markowicz (Przewodniczący)
  • mgr Magdalena Wegner (Z-ca przewodniczącego)
  • mgr Iwona Żmuda-Suplicka (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Warszawie
  • Agnieszka Ajdyn (Przewodniczący)
  • Anna Cacko (Z-ca przewodniczącego)
  • Klaudyna Kurpisz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy we Wrocławiu
  • Halina Woźniak(Przewodniczący)
  • Agnieszka Ilczuk (Z-ca przewodniczącego)
  • Marta Woźniakiewicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Zielonej Górze
  • Robert Wróbel (Przewodniczący)
  • prof. dr hab. Marian Nowak (Z-ca przewodniczącego)
  • Iwona Goździcka (Sekretarz)

KOMISJE SZKOLNE