<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Nagrody

Złote Indeksy

Uczelnie wyższe stosujące preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Statystycznej w roku akademickim 2021/2022

Nazwa uczelni Kierunek/specjalność Preferencje Źródło informacji
laureat finalista 
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka
w Białymstoku
dowolny kierunek studiów pierwszego stopnia prowadzone przez Politechnikę z pominięciem konkursu świadectw
tak tak uchwała
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet
w Białymstoku
- ekonomia
- ekonomiczno/prawny
- informatyka i ekonometria
- matematyka
- międzynarodowe stosunki gospodarcze
- zarządzanie
tak tak strona
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku
przyznanie 100 pkt. z matematyki w trakcie kwalifikacji na kierunek Biostatystyka, bez względu na poziom zdawany w trakcie egzaminu maturalnego tak tak strona
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
- informatyka
- mechatronika
- fizyka
- edukacja techniczno- informatyczna
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- inżynieria materiałowa
- inżynieria bezpieczeństwa
- matematyka
tak tak uchwała
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
na dowolny kierunek studiów, w ramach limitów miejsc ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów tak tak uchwała
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Świętokrzyska
w Kielcach
wszystkie kierunki z zastrzeżeniem konieczności zdania egzaminu z rysunku w przypadku architektury tak tak uchwała, załącznik
Politechnika Karkowska
Politechnika Krakowska
w Krakowie
- automatyka i robotyka
- elektrotechnika
- informatyka w inżynierii komputerowej
- inżynieria produkcji
- nowoczesne materiały i technologie materiałowe
tak tak uchwała
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
na podstawie złożenia wymaganych dokumentów  tak nie uchwała
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
- analityka gospodarcza
- ekonomia
- finanse i rachunkowość
- logistyka
- zarządzanie
tak tak uchwała
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
- ekonomia
- informatyka
- matematyka
- zarządzanie
- zarządzanie i inżynieria produkcji
tak tak uchwała,
załącznik
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski
w Opolu
- ekonomia tak nie uchwała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu
przyznanie maksymalnej liczby punktów z matematyki w trakcie kwalifikacji tak tak uchwała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Politechnika Rzeszowska
w Rzeszowie
wszystkie kierunki z zastrzeżeniem konieczności zdania egzaminu z rysunku w przypadku architektury tak tak uchwała
załącznik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
- akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
- astronomia
- biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią
- bioinformatyka
- chemia
- chemia aplikacyjna
- chemia specjalność nauczanie chemii i fizyki
- fizyka
- fizyka medyczna
- fizyka specjalność nauczanie fizyki i chemii
- geodezja i kartografia
- geografia
- geografia specjalność ekologia miasta
- geografia specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna
- geografia specjalność geoinformacja
- geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
- geoinformacja
- gospodarka przestrzenna
- informatyka
- matematyka
- nauczanie matematyki i informatyki
- zarządzanie i prawo w biznesie
- zintegrowanie planowanie rozwoju
tak nie uchwała, załącznik
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Skierniewicach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach
dowolny kierunek studiów, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów tak tak uchwała
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
w Szczecinie
wszystkie kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tak tak uchwała
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
na kierunki prowadzone przez wydziały
kampusu toruńskiego, z wyjątkiem kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny 
tak tak strona
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie

- administracja – spec. prawno-biznesowa
- ekonomia – rynki zagraniczne
- finanse i rachunkowość
- prawo
- prawo i finanse
- zarządzanie
- zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
- psychologia w zarządzaniu

tak tak uchwała
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
na dowolny kierunek studiów, w ramach limitów miejsc ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów tak tak uchwała
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Zielonogórski
w Zielonej Górze
- energetyka komunalna
- informatyka i ekonometria
- inżynieria danych
- inżynieria środowiska
- matematyka
tak tak uchwała, załącznik