<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

VI edycja
Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VI edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEiN

Jak zgłosić swój udział w Olimpiadzie?

Dyrektor/nauczyciel rejestruje szkołę w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi Olimpiady Statystycznej, jednocześnie wskazując sład Komisji Szkolnej. Przewodniczący Komisji Szkolnej dokonuje rejestracji uczniów.

Ważne terminy!

  • 13.10.2021 ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI
  • 2.11.2021 ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI
  • 3.11.2021 godz. 11:00 ZAWODY SZKOLNE
  • 8.12.2021 godz. 11:00 ZAWODY OKRĘGOWE
  • 2.03.2022 godz. 11:00 ZAWODY CENTRALNE (I etap)
  • 23.03.2022 GODZ. 11:00 FINAŁ
Kalendarium
Nagrody

Uroczyste wręczenie nagród finalistom

29 kwietnia 2022

Drodzy Uczestnicy!

28 kwietnia 2022 r. czyli trzeciego dnia Kongresu Statystyki Polskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Olimpiady Statystycznej.

Na miejscu byli z nami Pan Michał Hudobski – laureat pierwszej nagrody oraz Pan Marek Rauchfleisz – laureat trzeciej nagrody. Laureat drugiej nagrody Pan Oskar Wachek niestety nie miał możliwości dotrzeć do nas osobiście, dlatego przesyłamy raz jeszcze serdeczne gratulacje.

Nagrody wręczyli Pan Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Pan Waldemar Tarczyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Kolejna edycja Olimpiady rusza już jesienią, a tymczasem wypoczywajcie! 😊

SĄ WYNIKI!

23 marca 2022

Drodzy uczniowie!

Udostępniamy Wam: Protokół z przebiegu zawodów centralnych - II etap oraz w Protokół z przebiegu zawodów centralnych.

Innymi słowy - znamy już zwycięzców!

Serdecznie Gratulujemy zarówno nagrodzonym jak i wszystkim uczestnikom!

To była wspaniała przygoda, która z pewnością zostanie w naszych wspomnieniach na dłużej.

Dziękujemy!