<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

VIII edycja
Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2023/2024. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEiN

Jak zgłosić swój udział w Olimpiadzie?

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona rejestruje szkołę w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi Olimpiady Statystycznej, jednocześnie wskazując sład Komisji Szkolnej, a następnie uczniów mających wziąć udział w Olimpiadzie.

Ważne terminy!

  • 2.10.2023 ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI
  • 31.10.2023 ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI
  • 8.11.2023 godz. 11:00 ZAWODY SZKOLNE
  • 6.12.2023 godz. 11:00 ZAWODY OKRĘGOWE
  • 28.02.2024 godz. 11:00 ZAWODY CENTRALNE (I etap)
  • 13.03.2024 GODZ. 11:00 FINAŁ
Kalendarium
Nagrody

VIII EDYCJA OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ

30 czerwca 2023

Drodzy Uczniowie! Nauczyciele!

Z przyjemnością informujemy, że trwają przygotowania do kolejnej, ósmej już edycji Olimpiady Statystycznej, która zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2023/2024.

VII edycja przeszła już do historii. Archiwalne strony minionych znajdziecie w zakładce POPRZEDNIE EDYCJE

Rekrutacja do ósmej edycji wystartuje na początku października. Więcej szczegółów podamy już wkrótce.

Tymczasem trzymajcie się ciepło. Udanych wakacji! :)