<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

VII edycja
Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VII edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2022/2023. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEiN

Jak zgłosić swój udział w Olimpiadzie?

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona rejestruje szkołę w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi Olimpiady Statystycznej, jednocześnie wskazując sład Komisji Szkolnej, a następnie uczniów mających wziąć udział w Olimpiadzie.

Ważne terminy!

  • 6.10.2022 ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI
  • 4.11.2022 ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI
  • 9.11.2022 godz. 11:00 ZAWODY SZKOLNE
  • 7.12.2022 godz. 11:00 ZAWODY OKRĘGOWE
  • 28.02.2023 godz. 11:00 ZAWODY CENTRALNE (I etap)
  • 15.03.2023 GODZ. 11:00 FINAŁ
Kalendarium
Nagrody

JUŻ SĄ!

21 GRUDNIA 2022


Poniżej prezentujemy Wam wyniki etapu okręgowego.

Do pierwszej części etapu centralnego, który odbędzie się 28 lutego 2023 roku zakwalifikowało się 80 osób.

Gratulujemy! Wesołych Świąt :)

LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW CENTRALNYCH

WAŻNA INFORMACJA

15 GRUDNIA 2022

Uprzejmie informujemy, że w zadaniu dotyczącym odsetka wolontariuszy została zmieniona punktacja.

Zgodnie z kluczem odpowiedź punktowana to 7,90, natomiast Komitet Główny OS, na wniosek uczestników OS, podjął decyzję o uznaniu także odpowiedzi 7,9.