Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna
Rejestracja szkół i uczniów

Zasady rejestracji:

  1. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona rejestruje szkołę oraz Komisję Szkolną.
  2. Następnie rejestruje w aplikacji uczniów, czyli uczestników.
  3. Po zarejestrowaniu zgłoszeń aplikacja wygeneruje hasła dostępu dla każdego uczestnika, które zostaną automatycznie przesłane na adresy e-mailowe podane w zgłoszeniach.
  4. Po otrzymaniu haseł i loginów uczestnicy zawodów składają w aplikacji (zaznaczając odpowiednie pole) obowiązkowo oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i Regulaminem OS. To warunek konieczny uczestnictwa w Olimpiadzie.
  5. Uczniowie niepełnoletni przekazują nauczycielowi zgodę podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych.
  6. Dopiero po złożeniu koniecznych oświadczeń, konto uczestnika staje się AKTYWNE.

Logowanie
Login i hasło powinnaś/powinieneś otrzymać na adres mailowy podany przy rejestracji.

Jeśli tak się nie stało, skontaktuj się z nami olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl


Rejestracja

FAQ

Jak się zalogować?

Co zrobić, gdy nie dostarczono mi danych do logowania?