<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Logowanie

Rejestracja szkół i uczniów Do rejestracji są wymagane następujące dane:
Logowanie
 1. Drodzy uczestnicy! Loginy i hasła, które dostaliście na etap szkolny powinny działać w etapie okręgowym!

 2. Jeśli macie problemy z zalogowaniem się do aplikacji, nie czekajcie na ostatnią chwilę. Skontaktujcie się z nami odpowiedno wcześnie, żebyśmy mogli zadziałać.

 3. Zalogujcie się do aplikacji na 10-15 minut przed rozpoczęciem testu.


Szczegóły rejestracji

 1. W szkole chętnej do udziału w Olimpiadzie Statystycznej powoływana jest Komisja Szkolna.
 2. Przewodniczący Komisji Szkolnej rejestruje szkołę w aplikacji.
 3. Uczniowie chętni do udziału w Olimpiadzie wypełniają ZGŁOSZENIE i przekazują je Komisji Szkolnej.
 4. W przypadku uczniów niepełnoletnich niezbędna jest akceptacja rodziców.
 5. Komisja Szkolna rejestruje w aplikacji swoich Członków i uczestników.
 6. Po zarejestrowaniu zgłoszeń aplikacja generuje hasła dostępu dla Przewodniczącego Komisji Szkolnej i każdego uczestnika, które zostaną automatycznie przesłane na adresy e-mailowe podane na zgłoszeniach
 7. Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest do sprawdzenia, że wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymali dane do logowania.
 8. Po otrzymaniu haseł i loginów Członkowie Komisji i pełnoletni uczestnicy zawodów składają w aplikacji (zaznaczając odpowiednie pole) obowiązkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych i opcjonalnie zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 9. Uczniowie niepełnoletni przekazują nauczycielowi zgłoszenia ze zgodą podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych. Nauczyciel wprowadza zgodę do aplikacji.
 10. Dopiero po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych konto uczestnika staje się AKTYWNERejestracja

FAQ

Jak się zalogować?

Co zrobić, gdy nie dostarczono mi danych do logowania?

Jak rozwiązać test?

Ile pytań jest w teście?

Jaka jest punktacja?

Czego możesz używać podczas testu?

O czym jeszcze powinieneś pamiętać?