<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Zawody Centralne - FINAŁ


Tradycyjnie przypominamy o zabraniu dokumentu tożsamości, kalkulatora prostego oraz loginu.


Pamiętajcie też o zachowaniu wszystkich środków ostrożności związanych z reżimem sanitarnym, w tym przede wszystkim o maseczkach. Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!Zawody Centralne - etap I

Zawody Okręgowe

Zawody Szkolne

Rejestracja

  1. W szkole chętnej do udziału w Olimpiadzie Statystycznej powoływana jest Komisja Szkolna.

  2. Przewodniczący Komisji Szkolnej rejestruje szkołę w aplikacji.

  3. Uczniowie chętni do udziału w Olimpiadzie wypełniają ZGŁOSZENIE i przekazują je Komisji Szkolnej.

  4. W przypadku uczniów niepełnoletnich niezbędna jest akceptacja rodziców.

  5. Komisja Szkolna rejestruje w aplikacji swoich Członków i uczestników.

  6. Po zarejestrowaniu zgłoszeń aplikacja generuje dla Przewodniczącego Komisji Szkolnej i każdego uczestnika hasła dostępu, które zostaną automatycznie przesłane na adresy e-mailowe podane na zgłoszeniach

  7. Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest do sprawdzenia, że wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymali dane do logowania.

  8. Po otrzymaniu haseł i loginów Członkowie Komisji i pełnoletni uczestnicy zawodów składają w aplikacji (zaznaczając odpowiednie pole) obowiązkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych i opcjonalnie zgodę na wykorzystanie wizerunku.

  9. Uczniowie niepełnoletni przekazują nauczycielowi zgłoszenia ze zgodą podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych. Nauczyciel wprowadza zgodę do aplikacji.

  10. Dopiero po zalogowaniu się uczestnika do systemu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych konto uczestnika staje się AKTYWNE