Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Partnerzy


Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Statystycznej w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 których laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1996 r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie
UMCS Dmator 24


Patronaty Honorowe

Patronat Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Anna Fotyga
Patronaty Marszałków Województw

Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Cezary Przybylski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Jarosław Stawiarski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elżbieta Anna Polak
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Grzegorz Schreiber
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Witold Kozłowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Andrzej Buła
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Jakub Chełstowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Bętkowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Olgierd Geblewicz
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Marek Woźniak
Patronaty Wojewodów

Wojewoda WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Jarosław Obremski
Wojewoda WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka
Wojewoda WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak
Wojewoda WOJEWODA ŁÓDZKI
Tobiasz Bocheński
Wojewoda WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Łukasz Kmita
Wojewoda WOJEWODA OPOLSKI
Sławomir Kłosowski
Wojewoda WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Zbigniew Koniusz
Wojewoda WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Zbigniew Bogucki
Wojewoda WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Michał Zieliński
Patronaty Kuratorów Oświaty

Kurator oświaty DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
Roman Kowalczyk
Kurator oświaty LUBELSKI KURATOR OŚWIATY
Teresa Misiuk
Kurator oświaty LUBUSKI KURATOR OŚWIATY
Ewa Rawa
Kurator oświaty OPOLSKI KURATOR OŚWIATY
Michał Siek
Kurator oświaty PODLASKI KURATOR OŚWIATY
Beata Pietruszka
Kurator oświaty POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Bielang
Kurator oświaty ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
Urszula Bauer
Kurator oświaty ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY
Kazimierz Mądzik
Kurator oświaty WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY
Robert Gaweł
Kurator oświaty ZACHODNIOPOMORSKI KURATOR OŚWIATY
(p.o.) Jerzy Sołtysiak
Patronaty Rektorów Uczelni Wyższych

Rektor REKTOR AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rektor REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor REKTOR UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński