Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Partnerzy


Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Statystycznej w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 których laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1996 r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie


Patronaty Honorowe

Patronat Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Anna Fotyga
Poseł do Parlamentu Europejskiego Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Magdalena Adamowicz
Patronaty Marszałków Województw

Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Cezary Przybylski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Jarosław Stawiarski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Grzegorz Schreiber
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Witold Kozłowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Władysław Ortyl
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Jakub Chełstowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Bętkowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Marek Woźniak
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Olgierd Geblewicz
Patronaty Wojewodów

Wojewoda WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Wojewoda WOJEWODA LUBELSKI
Wojewoda WOJEWODA ŁÓDZKI
Wojewoda WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Wojewoda WOJEWODA MAZOWIECKI
Wojewoda WOJEWODA OPOLSKI
Wojewoda WOJEWODA ŚLĄSKI
Wojewoda WOJEWODA PODKARPACKI
Wojewoda WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Wojewoda WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Wojewoda WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Patronaty Kuratorów Oświaty

Kurator oświaty DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
Roman Kowalczyk
Kurator oświaty LUBELSKI KURATOR OŚWIATY
Teresa Misiuk
Kurator oświaty MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY
Aurelia Michałowska
Kurator oświaty PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Kurator oświaty PODLASKI KURATOR OŚWIATY
Kurator oświaty ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY
Kurator oświaty WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY
Robert Gaweł
Kurator oświaty ZACHODNIOPOMORSKI KURATOR OŚWIATY
Katarzyna Kosiewska
Patronaty Rektorów Uczelni Wyższych

Rektor REKTOR AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rektor REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Rektor REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Rektor REKTOR UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński