<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Partnerzy


Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Statystycznej w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1996 r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego


Ministerstwo Edukacji Narodowej
Honorowy Patronat Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego

Marszałek Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Magdalena AdamowiczPatronaty Marszałków WojewództwMarszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Cezary Przybylski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Jarosław Stawiarski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elżbieta Anna Polak
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Grzegorz Schreiber
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Witold Kozłowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Bętkowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Marek WoźniakPatronaty Wojewodów

Wojewoda WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Jarosław Obremski
Wojewoda WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka
Wojewoda WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak
Wojewoda WOJEWODA ŁÓDZKI
Tobiasz Bocheński
Wojewoda WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Łukasz Kmita
Wojewoda WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Zbigniew Koniusz
Wojewoda WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Łukasz MikołajczykPatronaty Kuratorów Oświaty

KURATOR DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
Roman Kowalczyk
KURATOR LUBELSKI KURATOR OŚWIATY
Teresa Misiuk
KURATOR LUBUSKI KURATOR OŚWIATY
Ewa Rawa
KURATOR WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY
Robert GawełPatronaty Honorowe

KURATOR REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
prof. dr hab. Maciej Żukowski