Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Partnerzy


Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Statystycznej w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 których laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1996 r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego


Ministerstwo Edukacji Narodowej
Patronaty Marszałków Województw

Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Jarosław Stawiarski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Andrzej Buła
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Bętkowski


Patronaty Wojewodów

Wojewoda WOJEWODA LUBELSKI
Przemysław Czarnek
Wojewoda WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Piotr Ćwik
Wojewoda WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich
Wojewoda WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Agata Wojtyszek


Patronaty Kuratorów Oświaty

Kurator oświaty LUBELSKI KURATOR OŚWIATY
Teresa Misiuk
Kurator oświaty OPOLSKI KURATOR OŚWIATY
Michał Siek
Kurator oświaty ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
Urszula Bauer
Kurator oświaty ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY
Kazimierz Mądzik