Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Partnerzy


Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Statystycznej w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 których laureaci i finaliści, zgodnie z art. 44zzze ustawy z dnia 7 września 1996 r. o systemie oświaty, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego


Ministerstwo Edukacji Narodowej
Honorowy Patronat Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Anna Fotyga
Poseł do Parlamentu Europejskiego Poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Ryszard Legutko
Poseł do Parlamentu Europejskiego Poseł do Parlamentu Europejskiego
Radosław Sikorski
Poseł do Parlamentu Europejskiego Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Róża Thun

Patronaty Marszałków Województw

Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Jarosław Stawiarski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Witold Kozłowski
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Andrzej Buła
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Władysław Ortyl
Marszałek MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Andrzej Bętkowski


Patronaty Wojewodów

Wojewoda WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Paweł Hreniak
Wojewoda WOJEWODA LUBELSKI
Przemysław Czarnek
Wojewoda WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Piotr Ćwik
Wojewoda WOJEWODA PODKARPACKI
Wojewoda WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich
Wojewoda WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Agata Wojtyszek
Wojewoda WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Henryk Chojecki


Patronaty Kuratorów Oświaty

Kurator oświaty DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
Roman Kowalczyk
Kurator oświaty LUBELSKI KURATOR OŚWIATY
Teresa Misiuk
Kurator oświaty OPOLSKI KURATOR OŚWIATY
Michał Siek
Kurator oświaty PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch
Kurator oświaty POMORSKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Bielang
Kurator oświaty ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY
Urszula Bauer
Kurator oświaty ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY
Kazimierz Mądzik
Kurator oświaty WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY
Krzysztof Marek Nowacki


Patronaty medialne

MEDIA GAZETA OLSZTYŃSKA