Rejestracja

Rejestracja szkół do czwartej edycji Olimpiady Statystycznej zakończyła się.