Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

ZAWODY OKRĘGOWE
9 stycznia 2019 r.

Jak zgłosić swój udział w Olimpiadzie?

Dyrektor/nauczyciel rejestruje szkołę w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi Olimpiady Statystycznej, jednocześnie wskazując sład Komisji Szkolnej. Przewodniczący Komisji Szkolnej dokonuje rejestracji uczniów. Rekrutacja rozpoczyna się 23 listopada i trwa do 3 grudnia!

Ważne terminy!

  • 23.11.2018 ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI
  • 3.12.2018 ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI
  • 4.12.2018 ZAWODY SZKOLNE
  • 9.01.2019 ZAWODY OKRĘGOWE
  • 27.02.2019 ZAWODY CENTRALNE (I etap)
  • 13.03.2019 FINAŁ
    ZAWODY CENTRALNE (II etap)
Kalendarium
Nagrody

Patronat

Mecenasi

Partner

Aktualności

Protokół z Zawodów Szkolnych

Protokół z Zawodów Szkolnych

4 grudnia 2018

Przewodniczących Komisji Szkolnych prosimy o przygotowanie dokumentacji z Zawodów Szkolnych.
Do 5 grudnia br. należy wysłać skan Protokołu z przebiegu Zawodów Szkolnych wg Załącznika nr 4 na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego.
Do 10 grudnia br. należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście oryginały dokumentów (papierowa wersja) z przebiegu Zawodów Szkolnych do właściwego Komitetu Okręgowego czytaj więcej.
Wyniki z Zawodów Szkolnych

Wyniki z Zawodów Szkolnych

4 grudnia 2018

Zakończyliśmy test on-line Zawodów Szkolnych. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w Olimpiadzie Statystycznej.
Wyniki zostały już zamieszczone w aplikacji, zatem zapraszamy uczestników i Przewodniczących Komisji Szkolnych do sprawdzenia wyników.