<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

VI edycja
Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VI edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEiN

Jak zgłosić swój udział w Olimpiadzie?

Dyrektor/nauczyciel rejestruje szkołę w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi Olimpiady Statystycznej, jednocześnie wskazując sład Komisji Szkolnej. Przewodniczący Komisji Szkolnej dokonuje rejestracji uczniów.

Ważne terminy!

  • 13.10.2021 ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI
  • 2.11.2021 ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI
  • 3.11.2021 godz. 11:00 ZAWODY SZKOLNE
  • 8.12.2021 godz. 11:00 ZAWODY OKRĘGOWE
  • 2.03.2022 godz. 11:00 ZAWODY CENTRALNE (I etap)
  • 23.03.2022 GODZ. 11:00 FINAŁ
Kalendarium
Nagrody

AKTUALNOŚCI

STARTUJEMY!

13 października 2021

Ruszyła aplikacja do rejestracji do VI edycji Olimpiady Statystycznej! klik!
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 2 listopada!

Jak to przebiega?
1. Dyrektor rejestruje szkołę w aplikacji, następnie wskazuje skład Komisji Szkolnej w tym Przewodniczącego, który następnie dokonuje rejestracji uczestników.
2. Po zarejestrowaniu zgłoszeń aplikacja wygeneruje hasła dostępu dla każdego uczestnika, które zostaną automatycznie przesłane na adresy e-mailowe podane w zgłoszeniach.
3. Po otrzymaniu haseł i loginów uczestnicy zawodów składają w aplikacji (zaznaczając odpowiednie pole) obowiązkowo oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i Regulaminem OS . To warunek konieczny uczestnictwa.

Więcej szczegółów dotyczących rejestracji oraz wymaganych dokumentów znajdziecie w Regulaminie.
W przypadku problemów zapraszamy do kontaktu.

JUŻ ZA CHWILECZKĘ, JUŻ ZA MOMENCIK!

8 października 2021

Drodzy Uczestnicy Olimpiady Statystycznej!

Przed nami VI edycja Olimpiady Statystycznej!!!
Co nowego w tym roku? Same dobre wiadomości😊

Po pierwsze – WYDŁUŻAMY CZAS NA ROZWIĄZANIE TESTÓW
Po drugie – ZWIĘKSZAMY LICZBĘ FINALISTÓW DO 80

Za chwilę na stronie pojawi się Program Olimpiady, kończymy prace nad Regulaminem, Komitet Programowy łamie głowy nad zadaniami. Jednym słowem praca wre!

Mamy ogromną nadzieję, że tegoroczna edycja nie upłynie, jak poprzednia, pod hasłem COVID. Gorąco wierzymy, że mimo wszystko wracamy powoli do normalności, a co za tym idzie, będziemy mieli szansę spotkać się z Wami w marcu podczas finału zawodów.