<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

VIII edycja
Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2023/2024. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEiN

Jak zgłosić swój udział w Olimpiadzie?

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona rejestruje szkołę w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi Olimpiady Statystycznej, jednocześnie wskazując sład Komisji Szkolnej, a następnie uczniów mających wziąć udział w Olimpiadzie.

Ważne terminy!

  • 2.10.2023 ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI
  • 2.11.2023 ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI
  • 8.11.2023 godz. 11:00 ZAWODY SZKOLNE
  • 12.12.2023 godz. 11:00 ZAWODY OKRĘGOWE
  • 28.02.2024 godz. 11:00 ZAWODY CENTRALNE (I etap)
  • 13.03.2024 GODZ. 11:00 ZAWODY CENTRALNE (II etap) - FINAŁ
Kalendarium
Nagrody

1 ETAP ZAWODÓW CENTRALNYCH

14 LUTEGO 2024


Tik-tak, tik-tak...

Już za 2 tygodnie, w środę 28 lutego odbędzie się I etap Zawodów Centralnych!

Zawody odbędą się w siedzibach Komitetów Okręgowych lub innych wskazanych przez Komitety miejscach. TUTAJ możecie je sprawdzić.

ETAP CENTRALNY


To już 28 lutego – I etap Zawodów Centralnych! Zaczynamy odliczać czas!

• Zawody Centralne (etap I) odbędą się 28 lutego 2024 r. w siedzibach Komitetów Okręgowych lub innych wskazanych przez Komitet miejscach.

• Wszelkie szczegóły znajdziecie w zakładce etapy