<
Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

VI edycja
Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VI edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne

Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEiN

Jak zgłosić swój udział w Olimpiadzie?

Dyrektor/nauczyciel rejestruje szkołę w systemie informatycznym dedykowanym do obsługi Olimpiady Statystycznej, jednocześnie wskazując sład Komisji Szkolnej. Przewodniczący Komisji Szkolnej dokonuje rejestracji uczniów.

Ważne terminy!

  • 13.10.2021 ROZPOCZĘCIE REJESTRACJI
  • 2.11.2021 ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI
  • 3.11.2021 godz. 11:00 ZAWODY SZKOLNE
  • 8.12.2021 godz. 11:00 ZAWODY OKRĘGOWE
  • 2.03.2022 godz. 11:00 ZAWODY CENTRALNE (I etap)
  • 23.03.2022 GODZ. 11:00 FINAŁ
Kalendarium
Nagrody

JUŻ SĄ!

20 GRUDNIA 2021


Poniżej prezentujemy Wam wyniki etapu okręgowego. Do pierwszej części etapu centralnego, który odbędzie się 2 marca 2022 roku zakwalifikowało się 80 osób.

Gratulujemy!

LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW CENTRALNYCH

AWARIA W SYSTEMIE

9 grudnia 2021


Z powodu awarii w systemie niezbędne było ponowne naliczenie punktów w zakresie zadań 1 i 2 w III części testu zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej. System błędnie naliczał maksymalnie 3 punkty za każdy podpunkt zadania.

Obecnie system nalicza punkty zgodnie z wartościami podanymi przy kolejnych podpunktach, tj. od 2 do 6 punktów.

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.