Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Zawody Centralne - etap II

Zawody Centralne - etap I

Zawody Okręgowe

Zawody Szkolne

 • Zawody Szkolne odbywają się w dniu 4 grudnia 2018 r. we wszystkich zgłoszonych szkołach jednocześnie.
 • Przed rozpoczęciem testu należy pamiętać, aby uczestnicy mieli ze sobą login i hasło zapisane na kartce. Uczestnicy powinni zalogować się do aplikacji na 10-15 minut porzed rozpoczęciem testu.
 • Test on-line rozpoczyna się o godzinie 1000 i trwa 45 minut.
 • Szczegółowe informacje (krok po kroku) na temat przebiegu Zawodów Szkolnych dostępne są - TUTAJ.
 • W przypadkach nagłych, nieprzewidzianych przez Komisję Szkolną zdarzeń uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów szkolnych należy zastosować - PROCEDURĘ AWARYJNĄ.
  Jeśli zastosowana została Procedura Awaryjna, wypełnij ZAŁĄCZNIK NR 1.
 • Do 5 grudnia 2018 r. - wysłanie drogą mailową skanu Protokołu z przebiegu Zawodów Szkolnych wg Załącznika nr 4 przez Komisje Szkolne, na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego.
 • Do 10 grudnia 2018 r. - dostarczenie osobiście lub wysłanie listem poleconym przez Komisje Szkolne do właściwego Komitetu Okręgowego kompletu dokumentów (papierowa wersja) z przebiegu Zawodów Szkolnych, tj.
  - uzupełniony i podpisany Protokół z przebiegu Zawodów Szkolnych wg Załącznika nr 4
  - wszystkie uzupełnione i podpisane Oświadczenia uczestników etapu szkolnego zgodnie z Załącznikiem nr 3
  - wszystkie uzupełnione i podpisane Oświadczenia członków Komisji Szkolnej zgodnie z Załącznikiem nr 2
  - w przypadku wystąpienia procedury awaryjnej - arkusze odpowiedzi oraz notatka.
 • Wykaz Komitetów Okręgowych znajduje się TUTAJ.