Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w IV edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020.

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin

Regulamin IV edycji Olimpiady Statystycznej zostanie upubliczniony już wkrótce!


Testy z zawodów szkolnych

Testy z zawodów okręgowych

Program

Program IV edycji Olimpiady Statystycznej zostanie upubliczniony już wkrótce!


Struktura organizacyjna


KOMITET GŁÓWNY

  • dr Dominik Rozkrut (Prezes GUS, przewodniczący)
  • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (Z-ca przewodniczącego)
  • dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Grzegorz Kończak
  • dr Bożena Łazowska (Centralna Biblioteka Statystyczna)
  • dr Agnieszka Piotrowska-Piątek (Urząd Statystyczny w Kielcach)
  • Emilia Andrzejczak (sekretarz, Główny Urząd Statystyczny)

               
               

KOMITET PROGRAMOWY

BIURO KOMITETU GŁÓWNEGO

16 KOMITETÓW OKRĘGOWYCH

KOMISJE SZKOLNE