Informacje

Zawody Szkolne:

Jak się zalogować?

 • Login i hasło zostało Ci przesłane po rejestracji uczestników w aplikacji na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 • Za pomocą loginu i hasła możesz się zalogować w zakładce Logowanie.

Jak rozwiązać test?

 • Test trwa 45 minut. Czas pozostały do zakończenia testu jest cały czas widoczny na górze strony.
 • Test składa się z trzech części o różnym stopniu trudności: część I – pytania łatwe, część II – pytania średniej trudności, część III – pytania trudne.
 • Aplikacja automatycznie zapisuje wybrane przez Ciebie odpowiedzi, zarówno po przejściu do kolejnych części testu, jak i po upływie czasu.
 • W czasie trwania testu możesz zmienić zaznaczone odpowiedzi w dowolnej części testu.
 • Po wylogowaniu się z aplikacji nie ma możliwości zalogowania się ponownie do testu i wprowadzenia zmian w udzielonych odpowiedziach.
 • Zakończenie testu następuje po upływie czasu przeznaczonego na jego rozwiązanie lub po zapisaniu odpowiedzi poprzez przycisk „Zapisz” i wylogowaniu się z aplikacji.
 • Musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania, aby zakończyć test.

Ile pytań jest w teście?

 • Test składa się z 29 pytań.
 • W teście występują różne rodzaje pytań, więc czytaj dokładnie każde polecenie:
  1. pytania jednokrotnego wyboru (tak/nie) – należy wybrać jedną prawidłową odpowiedź za pomocą okrągłych punktorów,
  2. pytania wielokrotnego wyboru – należy wybrać prawidłowe odpowiedzi za pomocą kwadratowych punktorów,
  3. porządkowanie odpowiedzi – ustalenie kolejności odpowiedzi za pomocą numerów wybranych z rozwijalnej listy.

Jaka jest punktacja?

 • W teście możesz zdobyć maksymalnie 50 punktów. Punkty wyrażone są w wartościach do jednego miejsca po przecinku.
 • Maksymalna liczba punktów za pytanie jest widoczna w momencie najazdu na nie kursorem.
 • Nie ma punktów ujemnych za błędnie udzielone odpowiedzi.
 • Odpowiedzi na pytania typu „wielokrotny wybór” oceniane są na podstawie liczby zgodności odpowiedzi dla każdego z czterech wariantów A, B, C, D. Za liczbę zgodności od 0 do 4 otrzymuje się odpowiednio następujące liczby punktów: 0; 0,3; 0,7; 1,3; 2.
 • Odpowiedzi na pytania typu „szereguj” oceniane są na podstawie transformacji liniowej wartości współczynnika korelacji rang Spearmana. Za pytania tego typu można uzyskać następującą liczbę punktów: 0; 0,1; 0,2; ...; 2.

Czego możesz używać podczas testu?

 • Test powinieneś rozwiązywać samodzielnie, bez pomocy osób trzecich lub niedozwolonych narzędzi/urządzeń.
 • Możesz używać przyborów do pisania oraz kalkulatora, jednak nie może być to telefon z funkcją kalkulatora.

O czym jeszcze powinieneś pamiętać?

 • Przyjdź na test wyspany, nie zapomnij zjeść śniadania :)
 • Zaloguj się chwilę wcześniej i sprawdź, czy wszystko działa.