Kontakt

Gdybyś potrzebował dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Komitet Główny Olimpiady Statystycznej
Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Statystycznej
Główny Urząd Statystyczny
Al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Adres e-mail: olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl

Telefon: 22 608 30 96