Quiz

Powrót


 
 
 
 
 

0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm.

Zaznacz poprawne wartości parametrów struktury dla uzyskanego szeregu danych:

Zakładając dla uproszczenia, że:

  • (1) warunki pogodowe panujące w dniu analizowanej Wigilii nie zależą od warunków pogodowych panujących podczas wcześniejszych Wigilii, ani też nie wpływają na warunki pogodowe panujące podczas przyszłych Wigilii;
  • (2) warunki klimatyczne będą w najbliższych 5 latach niezmienne;

proszę uporządkować zdarzenia od najmniej do najbardziej prawdopodobnych:

a) W Wigilię w 2019 r. nie będzie padał śnieg
b) W Wigilię w 2019 r. i w 2020 r. będzie padał śnieg
c) Wigilie w 2020 r. i w 2023 r. będą bez opadów śniegu
d) Wigilie w 2019 r. i w 2021 r. będą bez opadów śniegu, ale w Wigilię w 2020 r. spadnie śnieg
e) W Wigilię w 2020 r. lub w Wigilię rok później będzie padał śnieg
a) Europa
b) Afryka Subsaharyjska
c) Azja Południowa
d) Australia i Oceania
e) Afryka Północna
yt  ∙ 100
yt-1

Otrzymano następujące wyniki:

t 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
yt  ∙ 100
yt-1
101,2 105,3 104,2 101,0 102,3 100,3 101,3 100,1

Oceń, które wnioski wyciągnięte na podstawie tych wyników są poprawne:

x, 29, 25, 26, 26, 27, y

Dla jakich wartości x i y wariancja w powyższym szeregu danych wynosi mniej niż 1,84 [osób2]?

a) Opolskie
b) Śląskie
c) Pomorskie
d) Dolnośląskie
e) Mazowieckie
a) P(A∪B)
b) P(A∩C)
c) P(B'∩C)
d) P(A∩B∩C)
e) P(A∪B∪C)

Otrzymano następujące wyniki:

xi nsk,i
0 10
1 40
2 100
3 140
4 170
5 180

Wskaż poprawnie obliczone parametry pozycyjne liczby rowerów będących na wyposażeniu gospodarstw domowych:

a) Wschodni
b) Południowy
c) Północno-zachodni
d) Centralny
e) Województwo mazowieckie
Wartość xi -3 0 3
Prawdopodobieństwo P(X = xi) 0,1 0,3 0,6

Niech FX(t) = P(X < t) oznacza dystrybuantę zmiennej losowej X, a E(X) jej wartość oczekiwaną. Uporządkuj poniższe wartości od najmniejszej do największej:

a) P(2X ≥ 1)
b) E(X2)
c) E(3X + 7)
d) P(X2 - X > 0)
e) F(0,17)