Quiz

Powrót


 
 
 
 
 
a) Nanga Parbat
b) Mont Blanc
c) Mount Everest
d) Annapurna I
e) K2
a) E(-X)
b) E(X2)
c) E(3X-2)
d) E(2X)
e) E(X-E(X))
Źródło: obliczenia na podstawie informacji z Banku Danych Polska, GUS.
GUS publikuje wyniki badania spożycia tego towaru w sztukach po zaokrągleniu do całości.

Wskaż prawidłowe wypowiedzi dotyczące spożycia jaj w badanej grupie:
Oceń prawdziwość następujących stwierdzeń:
Wartość xi -1 0 3
Prawdopodobieństwo P(X = xi) 0,25 0,5 0,25
Wówczas zachodzi zależność:
a) wyższe
b) policealne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe
c) zasadnicze zawodowe
d) gimnazjalne
e) podstawowe, niepełne podstawowe i nieustalone
a) wyrzucono trzy ORŁY
b) wyrzucono dwa ORŁY i jedną RESZKĘ
c) wyrzucono dwie RESZKI i jednego ORŁA
d) dopiero w trzecim rzucie po raz pierwszy wypadł ORZEŁ
e) tylko w pierwszym rzucie wypadła RESZKA
miesięczny dochód gospodarstwa domowego w tys. zł 1 6 4 7 7
całkowite zadłużenie gospodarstwa domowego w tys. zł -5 -4 -3 0 0
miesięczny dochód gospodarstwa domowego w tys. zł 5 7 6 10 10
całkowite zadłużenie gospodarstwa domowego w tys. zł -5 -4 -3 0 0
miesięczny dochód gospodarstwa domowego w tys. zł 10 9 8 5 5
całkowite zadłużenie gospodarstwa domowego w tys. zł -5 -4 -3 0 0
miesięczny dochód gospodarstwa domowego w tys. zł 1 6 4 7 7
całkowite zadłużenie gospodarstwa domowego w tys. zł -10 -9 -2 -1 -1
a) Polska
b) Niemcy
c) Wielka Brytania
d) Węgry
e) Bułgaria
a) klient zakupił wadliwy towar
b) klient kupił towar pozbawiony wad
c) zakupiony towar pochodził od dostawcy A skoro po dokonaniu zakupu okazał się wadliwy
d) zakupiony towar pochodził od dostawcy A skoro po dokonaniu zakupu okazał się być bez wad
e) zakupiony towar pochodził od dostawcy B skoro po dokonaniu zakupu okazał się wadliwy