Quiz

Powrót


 
 
 
 
 
a) łucznik X po pierwszym strzale ma mniej niż 10 pkt
b) łucznik X po serii 2 strzałów ma na koncie 20 pkt
c) łucznik X po serii 2 strzałów ma koncie mniej niż 10 pkt
d) łucznik X po serii 3 strzałów ma na koncie 30 pkt
e) łucznik X po serii 4 strzałów ma na koncie 40 pkt
Mapa: Prognoza trwania życia kobiet dla roku 2050 w podziale na województwa
Źródło: GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050, ZWS, Warszawa 2014.
a) podlaskie
b) łódzkie
c) zachodnio-pomorskie
d) małopolskie
e) pomorskie
Liczba wypożyczeń Liczba użytkowników systemu
0 15
1 20
2 25
3 30
4 40
5 50
6 15
7 5
Wskaż stwierdzenia zawierające poprawnie wyznaczone mierniki i relacje między nimi.
Nowe oferty pracy Liczba urzędów pracy
1-20 100
21-40 30
41-60 15
61-80 5
Wskaż stwierdzenia prawdziwe.
a) 0,9997
b) 0,9999
c) (0,9999)3
d) 1 -   C 2
9999
C 3
10000
a) A∪B
b) Ω\B
c) A∩Ω
d) A∩C
e) Ω∪(C\B)
a) Nil z Kagerą i Ruvyironzą
b) Missisipi z Missouri
c) Jangcy
d) Huang He (Rzeka Żółta)
e) Kongo
a) C 2 + C 1
5 5
b) 54
c) 100
d) 15
a) wylosowanie 2 losów wygrywających (bez względu na kolejność)
b) wylosowanie 2 losów wygrywających ale dopiero w 2 ostatnich losowaniach
c) wylosowanie tylko 1 losu wygrywającego ale w pierwszym losowaniu
d) wylosowanie 4 losów przegrywających (nie będących losami wygrywającymi)
e) wylosowanie 1 lub 2 losów wygrywających (bez względu na kolejność)
a) Polska
b) Niemcy
c) Wielka Brytania
d) Bułgaria
e) Francja