Quiz 
 
 
 
 
a) wylosowanie karty czerwonej
c) wylosowanie asa
c) wylosowanie asa
d) wylosowanie karty czerwonej lub czarnej
e) wylosowanie damy pik
a) angielski
c) niemiecki
c) niemiecki
d) hiszpański
e) włoski
wartości zmiennej o p r s
liczebności 100 400 400 100
a) liczba permutacji bez powtórzeń zbioru 5-elementowego
c) liczba 4-wyrazowych kombinacji zbioru 5-elementowego
c) liczba 4-wyrazowych kombinacji zbioru 5-elementowego
d) liczba permutacji bez powtórzeń zbioru 4-elementowego
e) liczba permutacji bez powtórzeń zbioru 2-elementowego
a) Finlandia
c) Mongolia
c) Mongolia
d) Indie
e) Polska
a) C 2 · C 3
3 4
b) 12
c)
3
2
·
4
3
d) żadna z powyższych
a) przedsiębiorstwa niefinansowe
c) instytucje rządowe i samorządowe
c) instytucje rządowe i samorządowe
d) gospodarstwa domowe
e) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
a) wyrzucenie orła mniej niż dwa razy
c) wyrzucenie orła co najwyżej dwa razy
c) wyrzucenie orła co najwyżej dwa razy
d) wyrzucenie orła więcej niż dwa razy
e) wyrzucenie orła dokładnie dwa razy