Quiz

Powrót


 
 
 
 
 
a) wyrzucenie liczby oczek podzielnych przez 1
b) wyrzucenie liczby oczek podzielnych przez 7
c) wyrzucenie liczby oczek podzielnych przez 3
d) wyrzucenie liczby oczek podzielnych przez 2
e) wyrzucenie liczby oczek podzielnych przez 6
a) Norwegia
b) Słowenia
c) Niemcy
d) Bułgaria
e) Polska
liczba usterek 1 2 3 4
liczba bankomatów 10 30 40 20
a) wylosowanie kuli niebieskiej
b) wylosowanie kuli innej niż czarna
c) wylosowanie kuli białej
d) wylosowanie kuli innej niż biała
e) wylosowanie kuli czerwonej
a) USA
b) Francja
c) Chiny
d) Niemcy
e) Wielka Brytania
a) C 1 - C 1
20 5
b) C 5
20
c) C 5
15
d) C 1
15
Wykres 1. Ludność Polski w wieku 15 lat i więcej bierna zawodowo*
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

* Tzn. osoby, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, które w badanym tygodniu:

- nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały;
- nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym;
- nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:

1) dłuższym niż trzy miesiące,
2) do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć.

Wykres 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego** w Polsce (01.2015-08.2016)
Źródło: opracowanie na podstawie: GUS, Stopa bezrobocia w latach 1990-2016.
a) wylosowanie dokładnie jednej damy
b) wylosowanie dokładnie jednego pika
c) wylosowanie asa trefl i damy karo
d) wylosowanie jednego króla i jednego waleta
e) wylosowanie dwóch kart karo
a) dolnośląskie
b) mazowieckie
c) śląskie
d) lubelskie
e) świętokrzyskie