Quiz

Powrót


 
 
 
 
 

Zaznacz które z poniższych zestawień są prawidłowe.

WyszczególnienieMiesiąc
wrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100117,2117,9117,5116,6
Miesiąc poprzedni = 100101,6101,8100,7100,1
Grudzień poprzedniego roku = 100113,6115,6116,4116,6

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/

Wskaż prawidłowe wnioski z przeprowadzonej analizy powyższych danych.

Źródło: GUS, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r., Warszawa, Białystok 2022

a) P(AB)
b) P(AB)
c) P(A\B)
d) P(B|A)
e) P(B)
a) dolnośląskie
b) lubuskie
c) mazowieckie
d) śląskie
e) warmińsko-mazurskie
Wyszczególnienie20202021
OGÓŁEM255 062265 406
Do 2 sklepów249 618260 071
3–104 3854 308
11–20610575
21–50279278
51–1008782
101–2003844
Powyżej 200 sklepów4548

Źródło: GUS, Rynek wewnętrzny w 2021 r., Warszawa, 2022

Wskaż prawidłowe wnioski z przeprowadzonej analizy przedstawionych danych:

WOD – Sieć wodociągowa rozdzielcza w tys. km (stan na 31 grudnia)
WODG – Sieć wodociągowa rozdzielcza w km na 100 km2 (stan na 31 grudnia)
ZUZ – Zużycie wody w gospodarstwach domowych w ciągu roku w hm3
PZUZ – Przeciętne zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w ciągu roku w m3

Źródło: GUS, Infrastruktura komunalna w 2021 r., Informacje sygnalne

Wskaż prawidłowe wnioski z przeprowadzonej analizy wykresu (w obrębie podanej niżej dokładności wyników):

Wyszczególnienie20172018201920202021
Ogółem24122,121617,225458,828226,630568,5
    Wiatr14909,012798,815106,815800,016233,5
    Ogniwa fotowoltaiczne165,5300,5710,71957,93934,4
    Biogaz1096,41127,61135,01233,91307,3
    Woda2559,61970,01958,42118,32339,2

Źródło: GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku, Seria: Analizy statystyczne; Warszawa 2022

Wskaż prawidłowe wyniki:

a) Prawdopodobieństwo, że wylosowane jabłka będą różnych kolorów, jeżeli n = 1.
b) Prawdopodobieństwo, że wylosowane 2 jabłka czerwone pochodzą z pierwszej skrzynki, jeżeli n = 1.
c) Prawdopodobieństwo, że 2 razy wylosujemy dwa jabłka czerwone, jeżeli n = 2.
d) Prawdopodobieństwo, że 3 razy wylosujemy dwa jabłka zielone, jeżeli n = 3.
e) Prawdopodobieństwo, że za każdym razem wylosowane jabłka będą różnych kolorów, jeżeli n = 2.
a) podkarpackie
b) zachodniopomorskie
c) opolskie
d) mazowieckie
e) wielkopolskie
Sekcje PKDUdział wartości dodanej brutto w usługach (%)Udział pracujących w usługach (%)
G24,524,8
H10,110,1
M9,38,0
L9,22,2
O8,610,4

Źródło: GUS, Rynek wewnętrzny w 2021 r., Warszawa 2022

Dodatkowo, wiadomo, że dla badanych sekcji PKD: średni udział wartości dodanej brutto w usługach wynosi 12,34%, odchylenia standardowe wynoszą odpowiednio 6,10% dla udziału wartości dodanej brutto i 7,46% dla udziału pracujących.

Wskaż prawidłowe wnioski z przeprowadzonej analizy danych:

WyszczególnienieTeatry i instytucje muzyczneMiejsca na widowni w stałej saliPrzedstawienia i koncertyWidzowie i słuchacze (tys.)
stan na 31 grudniaw ciągu roku
POLSKA185101 93730 0304 745,5
Dolnośląskie199 2673 515417,3
Łódzkie94 8191 383172,1
Małopolskie247 4973 448483,8
Mazowieckie3620 2857 7611557,9
Pomorskie1514 1291 871362,0
Śląskie2114 4212 946539,1
Wielkopolskie136 2681 535234,0
Zachodniopomorskie84 4551 118157,1

Źródło: GUS, Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r., Warszawa, Kraków 2022.

Wskaż właściwe odpowiedzi:

a) Prawdopodobieństwo, że drużyny A, B, C będą w tej samej grupie.
b) Prawdopodobieństwo, że drużyny A i B będą w tej samej grupie, ale innej niż drużyna C.
c) Prawdopodobieństwo, że drużyny D i E będą w tej samej grupie.
d) Prawdopodobieństwo, że drużyny D i E będą w różnych grupach.
e) Prawdopodobieństwo, że drużyny A i B będą w tej samej grupie, ale innej niż drużyny C i D.
WojewództwoMieszkania
zamieszkaneniezamieszkane
DOLNOŚLĄSKIE1 129 673130 750
KUJAWSKO-POMORSKIE694 60583 720
LUBELSKIE702 05885 755
LUBUSKIE358 32933 427
ŁÓDZKIE914 733127 062
MAŁOPOLSKIE1 121 513166 504
MAZOWIECKIE2 048 081371 000
OPOLSKIE327 99232 980
PODKARPACKIE634 30863 563
PODLASKIE409 97050 960
POMORSKIE807 327130 343
ŚLĄSKIE1 630 915184 794
ŚWIĘTOKRZYSKIE397 40355 662
WARMIŃSKO-MAZURSKIE472 35959 085
WIELKOPOLSKIE1 176 459135 121
ZACHODNIOPOMORSKIE613 19778 279

Uporządkuj poniższe makroregiony ze względu na udział mieszkań niezamieszkałych w całkowitej liczbie mieszkań w kolejności rosnącej:

a) wschodni
b) południowy
c) północny
d) południowo- zachodni
e) województwo mazowieckie