Quiz

Powrót


 
 
 
 
 

2, 2, 5, 7, x1, 10, 12, x2, 15, 15.

Wskaż możliwe wyniki:

RokLiczba jednostek
2017121
2018117
2019115
2020112

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Z powyższych danych wynika, że:

a) P(X = 7)
b) P(X = liczba parzysta)
c) P(X > 8)
d) P(2 ≤ X ≤ 9)
e) P(X < 3 lub X > 10)
Województwo2020 2021
zachodniopomorskie142 604132 474
opolskie90 48884 355
małopolskie6 0846 584
podlaskie166 591203 101
śląskie344 923567 041

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Uporządkuj województwa ze względu na procentową zmianę wielkości powierzchni dzikich wysypisk w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku (rok 2020=100) w kolejności rosnącej:

a) małopolskie
b) opolskie
c) podlaskie
d) śląskie
e) zachodniopomorskie
20152016201720182019
360349361393379

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wskaż prawidłowe wyniki analizy przedstawionych danych:

Legenda:
z – województwo zachodniopomorskie
l – województwo lubuskie
d – województwo dolnośląskie
M – mężczyźni
K – kobiety

Źródło: Liczba osób, które przystąpiły/zdały egzamin maturalny, GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku, 31.12.2021

Wskaż prawidłowe wnioski z analizy wykresu:

a) wylosowano dokładnie dwie uszkodzone płyty CD
b) za pierwszym razem wylosowano uszkodzoną płytę CD
c) wylosowano mniej niż jedną uszkodzoną płytę CD
d) wylosowano przynajmniej dwie płyty CD w dobrym stanie
e) za trzecim razem wylosowano płytę CD w dobrym stanie

Źródło: Dane Eurostatu – wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC).

Uporządkuj poniższe państwa według wartości współczynnika gniazdownictwa w 2021 roku w kolejności rosnącej:

a) Włochy
b) Chorwacja
c) Bułgaria
d) Hiszpania
e) Słowenia

Wskaż właściwe odpowiedzi:

a) wylosowano dwie kule białe
b) wylosowano kule różnych kolorów
c) żadna z wylosowanych kul nie jest zielona
d) wylosowano co najwyżej jedną kulę czerwoną
e) wylosowano co najmniej jedną kulę czerwoną
a) 2021
b) 2020
c) 2019
d) 2018
e) 2017