Quiz

Powrót


 
 
 
 
 

Źródło: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 r. Publikacja sygnalna GUS.

Na podstawie danych zamieszczonych na wykresie oraz na podstawie definicji rodzajów ubóstwa ekonomicznego oceń prawdziwość poniższych zdań:

Wskaż prawidłowe wnioski:

a)   C 2 C 1
6 2
C 3
8
b)   C 2
6
C 3
8
c)   15
28
d)   C 2 C 1
6 2
C 2
8
a) pomorskie
b) opolskie
c) lubuskie
d) mazowieckie
e) śląskie
a) F(ϖ)
b) E(X)
c) P(X ≥ 1)
d) P(2X ≤ 1)
e) P(4X = E(X))

Źródło: Bank Danych Makroekonomicznych GUS

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń na podstawie przedstawionego wykresu oraz pojęć stosowanych w statystyce publicznej:

Wskaż prawidłowe wnioski z analizy powyższych danych:

a) Polska
b) Grecja
c) Irlandia
d) Niemcy
e) Holandia

Tab. I. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X (koszty zmienne działu I w tys. zł)

Wartość xi51015
Prawdopodobieństwo P(X = xi) 0,40,20,4

Tab. II. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej Y (koszty zmienne działu II w tys. zł)

Wartość yi81012
Prawdopodobieństwo P(Y = yi)0,50,20,3

Niech E(A) oznacza wartość oczekiwaną dowolnej zmiennej losowej A. Uporządkuj wartości poniższych wyrażeń od najmniejszej do największej:

a) P(XY = 100)
b) P(X>Y)
c) P(X + Y ≤ 17)
d)
E( X2 )
100
e)
E(1− 1 )
Y
Lata20162017201820192020
Pracujący (w mln)14,9715,3815,6215,7815,69
     w tym kobiety (w mln)7,137,297,407,467,41

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Wskaż prawidłowe wnioski z analizy powyższych danych (obliczenia do trzech miejsc po przecinku):

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz jego wartości składowe według miesięcy w latach 2019–2022

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) oraz jego wartości składowe według miesięcy w latach 2019–2022

Źródło: Koniunktura konsumencka – styczeń 2022 r. Informacja sygnalna GUS.

Na podstawie wykresów oraz definicji pojęć stosowanych w statystyce publicznej oceń prawdziwość poniższych zdań:

Miesiące010203040506
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstwa)
w tys.6 3146 3346 3306 317x16 359
A98,0x298,7100,9102,7102,8
B99,8x399,999,8100,3100,3
Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu okresu)
w tys.1 090,4x41 078,41 053,81 026,7993,4
A118,2119,5x5109,1101,596,8
B104,2100,898,1x697,496,8

a) dane obejmują podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób

A – analogiczny okres roku poprzedniego=100
B – okres poprzedni=100

Wskaż prawidłowe wnioski z analizy powyższych danych:

a) 2020
b) 2021
c) 2013
d) 2015
e) 2018
a) Losowo obserwowany klient sklepu dokonujący losowego wyboru kasku zakupi kask wadliwy.
b) Losowo obserwowany klient sklepu dokonujący losowego wyboru kasku nie dokona po zakupie kasku reklamacji tego produktu.
c) Losowo obserwowany klient sklepu dokonujący losowego wyboru kasku dokona po zakupie kasku reklamacji tego produktu.
d) Losowo obserwowany klient sklepu dokonujący losowego wyboru kasku złoży po dokonaniu zakupu kasku reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni od momentu zakupu.
e) Losowo wybrany kask przez losowo obserwowanego klienta sklepu pochodził od dostawcy F2 pod warunkiem, iż okazał się być bez wad.