Quiz

Powrót


 
 
 
 
 
a) P(X15 = -1) = 0,35
b) P(X20 = 0) = 0,2
c)   1530
P(Xi = 1)   =  P(Xi = 1)
i=1i=16
1515
d) P((X10)2 = 1) = 0,8

259, 303, 324, 320, 220, 290, 199, 48.

Miasto planuje rozbudowę najmniejszego parkingu, zakładając zwiększenie jego pojemności o 200%. Po przebudowie najmniejszego parkingu:

Wskaż błędy w sposobie prezentacji takich danych:

a) P(SA + SB = 40)
b) D2(SB)
c) P(SA > 24)
d) E(SA - SB)
e)  P ( SA   ≥ 1 )
SB

Dane GUS: Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych

a) pracujący na własny rachunek
b) emeryci
c) rolnicy
d) renciści
e) pracownicy
Wyszczególnienie
a-ogółem
b-udział eksportu w przychodach do 10,0%
c-udział eksportu w przychodach 10,1%;25,0%
d-udział eksportu w przychodach 25,1%;50,0%
e-udział eksportu w przychodach 50,1%;75,0%
f-udział eksportu w przychodach > 75,0%
Liczba jednostek eksportujących ogółem
OGÓŁEM
a16 046
b5 456
c2 378
d2 515
e2 080
f3 617
PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE O LICZBIE PRACUJĄCYCH 10-49
a7 156
b2 854
c1 117
d995
e699
f1 491
PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE O LICZBIE PRACUJĄCYCH 50-249
a6 477
b2 025
c955
d1 125
e971
f1 401
PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE O LICZBIE PRACUJĄCYCH 250 I WIĘCEJ
a2 413
b577
c306
d395
e410
f725

* Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2021, GUS, Warszawa, 2021.

W zaprezentowanym zestawieniu możemy wskazać:

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 9, 10, 10, 11

Klasyczny współczynnik asymetrii oparty na momencie centralnym trzeciego rzędu będzie:

a)  dokładnie równy   13∙10 + 23∙2 + 43∙2 + 83∙2 + 93 + 103∙2 + 113
20∙51,2
b)  dokładnie równy   (1-3,9)3∙10 + (2-3,9)3∙2 +(4-3,9)3∙2 + (8-3,9)3∙2 + (9-3,9)3 +(10-3,9)3∙2 + (11-3,9)3
20
c)  dokładnie równy   (1-3,9)3∙10 + (2-3,9)3∙2 +(4-3,9)3∙2 + (8-3,9)3∙2 + (9-3,9)3 +(10-3,9)3∙2 + (11-3,9)3
3,9
d) nieujemny
a) P(Ω \ C)
b) P(A'C)
c) P(BC)
d) P(A'C)
e) P(A'B)
a) Niderlandy
b) Polska
c) Grecja
d) Włochy
e) Czechy
Miesięczne wynagrodzenie [zł.]Liczba pracowników ogółemLiczba pracujących kobiet
2000-2999104
3000-39993020
4000-49992016
ogółem6040

Dyrektor firmy chce wysłać w delegację dwie osoby, które postanawia wylosować spośród pracowników. Oznaczmy zdarzenia: A – wylosowano dwie kobiety o wynagrodzeniu miesięcznym netto poniżej 4000 zł.; B – wylosowano kobietę i mężczyznę o wynagrodzeniu miesięcznym netto w przedziale 3000-3999 zł.; C - wylosowano kobietę o wynagrodzeniu miesięcznym netto poniżej 3000 zł i mężczyznę zarabiającego miesięcznie przynajmniej 4000 zł netto; D – wylosowano mężczyznę zarabiającego przynajmniej 5000 zł miesięcznie i kobietę zarabiającą miesięcznie netto co najwyżej 2999 zł. Zaznacz prawdziwe stwierdzenia:

a) P(A) =
24
2
60
2
b) P(B) =   10
59
c) P(C) > P(B)
d) P(D) < 10-30

Organizacje non-profit w czasie epidemii COVID-19 (marzec - sierpień 2020), GUS, 2020.

Na podstawie powyższej notatki wskaż uzasadnione podanymi informacjami wnioski dotyczące grupy wszystkich pozostałych organizacji non-profit, podejmujących w badanym okresie dodatkowe działania w związku z epidemią, dla których główną dziedziną działalności nie była pomoc społeczna i humanitarna:

xini
c10
c + 120
c + 230
c + 320
c + 410

Wskaż, które miary opisu struktury dla zaprezentowanego szeregu będą zależne od wartości stałej c:

Uwaga: E(X) oznacza wartość oczekiwaną zmiennej losowej X, D2(X)- wariancję zmiennej losowej X.

a) P(K > 80)
b) D2(0,1∙K)
c) D2(0,001∙K2)
d) E[10-8(K2 + 2)2]
e) P(2K ≤ 1024)
a) Afryka
b) Azja
c) Europa
d) Ameryka Północna, Środkowa i Południowa
e) Oceania