Quiz

Powrót


 
 
 
 
 
a)   C 1 C 2
6 4
C 3
10
b)   0,3
c)   C 2
4
C 3
10
d)   C 2
4
C 2
10

Czy w trakcie epidemii koronawirusa w Polsce korzystał(a) Pan/Pani z następujących możliwości?

a) opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,

b) pracy zdalnej, z możliwością łączenia się przez Internet,

c) pracy zdalnej, bez możliwości łączenia się przez Internet.

Przyjmijmy, że pytanie to zostało zadane respondentom po raz pierwszy. W wyniku zebrania wywiadów w gospodarstwach domowych z różnych województw można na podstawie odpowiedzi na to pytanie skonstruować:

a) Odpady komunalne
b) Energia wiatru
c) Biopaliwa stałe
d) Pompy ciepła
e) Energia słoneczna
a) F(0,123)
b) F(2,01)
c) E(X)
d) P(X < 2∙E(X))
e) P(X ≥ 2)

LUDNOŚĆ WEDŁUG JĘZYKA UŻYWANEGO W DOMU (fragment tablicy 61)

Język używany w domuOgółemDziesięcioletnie grupy wieku
0-9 lat10-1920-2930-3940-4950-5960-6970 lat i więcej
w tys. osób
Śląski529,329,652,079,771,981,987,558,568,2
Kaszubski108,16,211,215,214,816,818,812,212,9

Źródło: Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski - NSP 2011, GUS, Warszawa, 2015.

Wskaż prawidłowe wnioski z analizy danych:

a) Polska
b) Rumunia
c) Hiszpania
d) Grecja
e) Niemcy

Tab. I. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X (wydajność działu I liczona w szt./h)

Wartość xi102040
Prawdopodobieństwo P(X = xi) 0,30,20,5

Tab. II. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej Y (wydajność działu II liczona w szt./h)

Wartość yi2040
Prawdopodobieństwo P(Y = yi)0,70,3

Niech E(A) oznacza wartość oczekiwaną dowolnej zmiennej losowej A. Uporządkuj wartości poniższych wyrażeń od najmniejszej do największej:

a) P(XY = 400)
b) P(X+Y ≤ 35)
c) P(Y > X)
d) E(
X
100
)
e) E(
1
Y
)

Powyższe rezultaty świadczą o tym, że:

Tablica 6. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADÓW PRACY (STAN W KOŃCU KWARTAŁU)

WYSZCZEGÓLNIENIE201820192020
III kwartałII kwartałIII kwartał
III kwartał
2019=100
II kwartał
2020=100
Liczba zakładów125143322338236,4105,0
w tym w sektorze prywatnym117138308325235,5105,5
Liczba osób (w tys.)15,620,628,835,8174,0124,1
w tym w sektorze prywatnym12,918,324,831,9173,7128,7

Wyłącznie na podstawie przedstawionych danych można sformułować następujące wnioski dotyczące dynamiki zgłoszonych zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy:

Wartość xi1102040
Prawdopodobieństwo P(X = xi) 0,350,400,200,05

Niech FX(t)=P(X<t) oznacza dystrybuantę zmiennej losowej X, a E(X) – jej wartość oczekiwaną. Uporządkuj poniższe wartości od najmniejszej do największej:

a) P(log(X) ≤ 1)
b) F(2∙P(X ≥ 10))
c) P(
X
40
– 0,00125)
d) P(X >
100
X
)
e) F(F(F(100000)))
a) Makroregion województwo mazowieckie
b) Makroregion wschodni
c) Makroregion centralny
d) Makroregion północny
e) Makroregion południowo-zachodni