Quiz

Powrót


 
 
 
 
 

Tabl. Urodzenia żywe według kolejności urodzenia dziecka u matki w Polsce w roku 2019

Kolejność urodzenia dziecka u matkiLiczba urodzeń
Ogółem374 954
1160 077
2134 014
357 630
416 255
54 757
61 238
7520
8 i kolejne443
Przeciętna kolejność urodzenia1,88
Wskaż, który z komponentów znajdujemy w tym zestawieniu:
a) P(X > 17)
b) P(|X-3| ≤ 13)
c) F(11)
d) Π F(Π)
e) E(X)
a) Świętokrzyskie
b) Lubuskie
c) Lubelskie
d) Kujawsko-Pomorskie
e) Pomorskie
1024 268 523 697 587 854 690 454 1001 354 356 596 524 254

Jaka jest wartość dominanty liczby noclegów udzielonych w dniu 31.08.2020 w badanych miejscowościach?

a) Szwecja
b) Grecja
c) Polska
d) Chorwacja
e) Niemcy

Uwaga! Symbol X\Y oznacza zdarzenie losowe polegające na zajściu zdarzenia X przy jednoczesnym braku zajścia zdarzenia losowego Y.

a) P(AB)
b) P(BC)
c) P(Ω∩C)
d) P(A∪C)
e) P(B\A) - P(A\B)
Wiek pracownika [lata]Liczba pracowników ogółemLiczba pracujących kobiet
18 - 253020
26 - 352015
36 - 65107
ogółem6042

Dyrektor firmy chce wysłać w delegację dwie osoby, które postanawia wylosować spośród pracowników. Oznaczmy zdarzenia: A – wylosowano dwie kobiety w wieku 18-25 lat; B – wylosowano kobietę i mężczyznę w wieku 26-35 lat; C - wylosowano kobietę w wieku 36-65 lat i mężczyznę w wieku 18-25 lat; D – wylosowano mężczyznę w wieku 26-65 lat i kobietę w wieku 18-35 lat. Proszę zaznaczyć prawdziwe stwierdzenia:

a) Var(Z)
b) P(Z2-Z ≥ 0)
c) E(
Z - 3
10
)
d) P(2-Z ≥ 1/8)
e) P(ZE(2Z))
a) Francja
b) Węgry
c) Niemcy
d) Polska
e) Wielka Brytania